Програмний комплекс “БТО-Біллінг”

Програмний комплекс “БТО-Біллінг” забезпечує комплексну автоматизацію підприємств, які надають споживачам – фізичним та юридичним особам – послуги різних видів на умовах післяплати на підставі виставлених рахунків.

Програмний комплекс розроблений з урахуванням сучасних вимог до автоматизації діяльності підприємств і забезпечує:
 • облік наявних у підприємства ресурсів різних видів
 • ведення каталогу послуг, які надаються підприємством
 • ведення картотек споживачів – фізичних та юридичних осіб з урахуванням пільг, які надаються відповідно до діючого законодавства
 • облік укладених зі споживачами угод на надання послуг
 • облік послуг, які надаються клієнтам на підставі укладених угод з використанням наявних у підприємства ресурсів
 • завантаження інформації про надані послуги із інших автоматизованих систем підприємства
 • визначення вартості наданих послуг з урахуванням обраного споживачем тарифного плану
 • контроль за нарахованими доходами від надання послуг
 • масовий ввід інформації про надходження оплати з паперових носіїв з використанням сканера
 • прийом готівкових платежів від споживачів з використанням електронних контрольно-касових реєстраторів
 • завантаження інформації про надходження платежів від партнерів на підставі укладених угод на прийом платежів
 • облік та контроль надходження платежів за надані послуги
 • розрахунок оборотно-сальдової відомості
 • формування для споживачів рахунків, а також інших документів (податкових накладних,  розшифровок наданих послуг,  актів звірки, актів виконаних робіт, тощо) з можливістю масового друку чи надсилання по електронній пошті
 • управління дебіторською заборгованістю за надані послуги
 • нарахування пені та інших штрафних санкцій за несвоєчасну оплату наданих послуг

Протягом 2011 року заплановано впровадження порталу самообслуговування для споживачів, де споживач зможе отримати вичерпну інформацію про обсяги наданих послуг, стан розрахунків, а також замовити додаткові послуги.

Для підприємств, які надають телекомунікаційні послуги, програмний комплекс включає модулі, які забезпечують автоматизацію типових для телекомунікаційної галузі процесів по обліку та контролю за сеансами зв’язку. Зокрема, для підприємств, які надають послуги фіксованого телефонного зв’язку забезпечено завантаження інформації про місцеві розмови з АТС типу “Євроквант” та “ЄС-11”, інформації про міжміські та міжнародні розмови, розмови з абонентами мобільних мереж від ВАТ “Укртелеком”, ВАТ “ГолденТелеком” та ПрАТ “Київстар”, інформації про сеанси доступу до мережі передачі даних з використанням технології ADSL та визначення вартості цих послуг, а для телекомунікаційних операторів, які надають послуги доступу до Інтернет, додатково забезпечено управління процесом надання послуг по передачі даних, зокрема, задання логіна і пароля користувача для отримання доступу, задання швидкості з’єднання, тощо.

Недавні записи

Архів