Що таке аутсорсинг?

Світова економіка і бізнес нескінченно еволюціонують, винаходячи нові форми і методи організації бізнес-процесів. В результаті, з’явився принципово новий метод ведення бізнесу – Аутсорсинг. Аутсорсинг в Українській економіці поняття досить молоде, в той час, як Західний та Європейський бізнес успішно практикує цей вид діяльності.

Аутсорсинг (out – зовнішній, source – джерело) -українською як “запозичення ресурсів ззовні”. Іншими словами, аутсорсинг це виконання сторонньою організацією певних завдань або деяких бізнес-процесів, звичайно не є профільним для бізнесу компанії, але, тим не менш, необхідних для повноцінного функціонування бізнесу, як спосіб оптимізації діяльності підприємств за рахунок зосередження зусиль на основному предметі діяльності і передачі непрофільних функцій і корпоративних ролей зовнішнім спеціалізованим компаніям.

Аутсорсинг бізнес-процесів (АБП) включає передачу сторонній організації окремих бізнес-процесів, які не є для компанії основними, бізнес-утворюючими. З їх числа на аутсорсинг можуть бути передані інформаційні технології, управління персоналом, бухгалтерський облік, маркетинг, реклама, логістика.

Залучаючи аутсорсингові компанії до співпраці, підприємство-замовник залучає зовнішні ресурси, високо-професійні кадри, інформаційні ресурси, досвідчені напрацювання в наданні послуг вузької спеціалізації, таких як: IT-сервіс, бухгалтерські послуги, COOL-центри, продаж і тд. Насправді, АУТСОРСИНГ вигідно залучати абсолютно у всі галузі.

На сьогоднішній день в Україні АУТСОРСИНГ активно працює в галузях програмного забезпечення, IT-сервісу, інтернет-продажах. І Його так не вистачає національному виробникові товарів широкого споживання, виробничим групам, будівельним компаніям, держустановам. Сьогодні витрати на утримання величезного штату співробітників і виробничі витрати часто не виправдовують себе. Потрібна альтернатива – і це АУТСОРСИНГ. Іншими словами – АУТСОРСИНГ може бути впроваджений у всі галузі без виключення. Великі компанії та торговельні мережі регіонального і національного масштабу вже сьогодні оцінили переваги цієї форми співпраці, і успішно працюють з аутсорсинговими компаніями.

Безумовний інтерес аутсорсингові послуги викличуть у виробника товарів широкого споживання, так як організація власної дистрибуції, створення філій та представництв стають економічно невигідними.

Фактично, підприємство-замовник передає процеси, які не є стратегічно важливими (другорядні), на обслуговування компаніям – аутсорсера, які:

 1. Спеціалізуються саме в цьому напрямку;
 2. Здійснюють підбір і навчання персоналу;
 3. Володіють оперативною інформацією та новітніми технологіями;
 4. Оптимізують витрати підприємства – замовника;
 5. Несуть повну відповідальність за якість надаваних послуг;

Аутсорсинг умовно розмежовують два види – виробничий аутсорсинг і аутсорсинг бізнес-процесів. Виробничий аутсорсинг передбачає передачу частини виробничих процесів або всього циклу виробництва сторонній компанії. Крім того, можливий варіант продажу частини своїх підрозділів іншим компаніям і подальшу взаємодію з ними вже в рамках аутсорсингу. Дослідження Американської асоціації менеджменту (American Management Association) показали, що вже в 1997 р. більше половини промислових компаній передали на аутсорсинг хоча б один компонент свого виробничого процесу.

Виробничий аутсорсинг дозволяє компанії, по-перше, зосередитися на розробці нових продуктів і послуг, що важливо в умовах стрімкої зміни технологій і попиту для забезпечення конкурентної переваги, по-друге, збільшити гнучкість виробництва – на невеликих заводах простіше займатися перебудовою виробничого процесу і диверсифікувати випуск продукції, і, нарешті, використовувати додаткові переваги від ведення бізнесу на ринках з дешевою робочою силою.

Переваги, одержувані користувачем послуг при аутсорсингу, можна умовно розділити на 2 групи.

Перша група – стандартні переваги, властиві аутсорсингу будь-якого виду діяльності. Вони включають в себе вже згадану вище можливість для керівництва не відволікатися на управління обслуговуючими функціями і внаслідок цього приділяти більше уваги основному бізнесу компанії.

Аутсорсинг дозволяє вирішити проблеми із залученням, навчанням і утриманням кваліфікованого персоналу, а також з безперервністю бізнес-процесів: заміна персоналу на час відпустки, хвороби, навчання забезпечується постачальником послуг.

Крім того, з’являється гнучкість в управлінні ресурсами – компанії не потрібно турбуватися про скорочення чисельності своїх співробітників при зміні ситуації на ринку, перепрофілювання діяльності, зменшення обсягів виробництва і т.п. Клієнт також може уникнути витрат на інвестиції в обладнання і програмне забезпечення, необхідне для підтримки переданих бізнес процесів і на їх подальшу технічну підтримку, а можливо, і скоротити витрати на утримання офісу і апарату управління.

Однак основною вигодою є можливість використовувати чужий високопрофесійний досвід, накопичений при вирішенні аналогічних завдань, та постійний доступ до нових технологій і знань. Компанія, що спеціалізується на наданні певних послуг, першою зіштовхується з виникаючими проблемами в цій галузі, інвестує у вироблення рішень завдань і розвиток відповідних технологій, у постійне підвищення кваліфікації свого персоналу. Вузька спеціалізація в предметній області дозволяє їй забезпечувати надійне і якісне виконання переданої їй на аутсорсинг функції, а завдяки виконанню однотипних операцій для безлічі клієнтів постачальник може утримувати конкурентоспроможні ціни на свої послуги. Для того щоб забезпечити таку ж якість самостійно, замовнику необхідні значні інвестиції в розвиток персоналу, обладнання, програмне забезпечення – не варто про це забувати при оцінці економічної ефективності переходу на аутсорсинг. Дуже часто помилково ці компоненти витрат виключають з розрахунку і просто порівнюють вартість послуг з витратами на утримання персоналу, залученого до передається бізнес-процес. Якщо взяти до уваги всі перераховані вище фактори, чаша терезів може схилитися на користь аутсорсингу. Якщо ж порівнювати не просто ціну, а дивитися на проблему з точки зору “ціна-якість”, то бізнес-модель з використанням аутсорсингу стає кращою.

Аутсорсинг може дозволити компанії скористатися ресурсами, доступ до яких в іншому випадку був би неможливий, наприклад, при розширенні географії діяльності фірми або при створенні нової компанії.

Друга група переваг полягає в перекладенні відповідальність на аутсорсингову компанію. Весь комплекс питань вирішується професіоналами своєї справи, при цьому детально знають специфіку роботи підприємства клієнта. Таким чином, знижується ризик прийняття хибних рішень, і зростають шанси на успіх.

Відшкодування збитків, пов’язаних з неправильним розрахунком податків або з несвоєчасним наданням звітності, відбувається за рахунок аутсорсингової компанії.

З чим же пов’язаний той факт, що, незважаючи на всі перераховані вище достоїнства, аутсорсинг бізнес-процесів ще не дуже поширений? Крім того, що багато хто просто не знайомі з принципами аутсорсингу бізнес-процесів, є й інші, більш вагомі причини. Компанії бояться втратити контроль над ситуацією, уникають довіряти стороннім комерційні таємниці. У таких побоювань є підстави, і рішення лежить у ретельному виборі постачальника аутсорсингових послуг на підставі його досвіду і репутації на ринку. Когось зупиняють додаткові витрати сил і засобів на етапі переходу і чисто психологічний бар’єр, пов’язаний з передачею “своєї” бухгалтерії в “чужі” руки.

У нашій країні є і ще одна особливість ведення бізнесу: багато компаній не просто піклуються про конфіденційність інформації, але і не зацікавлені в якій би то не було відкритості, так як часто бухгалтерський облік носить напівлегальний характер. Нарешті, в спадок від радянського періоду залишилася сильна вертикальна інтеграція підприємств, ведучих, по суті, “натуральне господарство”. Боязнь змін керівництва таких промислових груп часто заважає їм відмовитися від самостійного виконання деяких функцій. У багатьох випадках вони намагаються вирішити проблеми шляхом виділення допоміжних підрозділів у дочірні підприємства, які здійснюють “внутрішній” аутсорсинг ряду функцій в рамках групи. Досвід розвинених країн показує, що при такій стратегії або компанія остаточно переходить на аутсорсинг, або знижується її ефективність в цілому через складність управління громіздкими структурами. Тому слід очікувати, що українські підприємства будуть надалі все більш уважно придивлятися до аутсорсингу.

Чого боїться замовник:

 1. Ризик втрати управління та контролю
 2. При передачі бізнес-процесів в аутсорсинг управління переходить до компанії-аутсорсеру. Що стосується контролю – замовник контролює виконання замовлення.
 3. Не завжди просто вирішити, які саме області обслуговування можна передати на підряд, а які краще залишити всередині компанії.
 4. Найчастіше – це відділи, робота яких не впливає на основний процес виробництва: IT-сервіс, бухгалтерія, логістика, відділ продажів і маркетингу (реклама, мерчендайзинг, BTL і тд).
 5. Можливість помилок з боку компанії-аутсорсера.
 6. Однак і всередині самої компанії – замовника можливі помилкові рішення і неякісне виконання робіт. У разі помилок аутсорсера матеріальні втрати несе тільки компанія-аутсорсер.
 7. Брак інформації.
 8. Всю необхідну інформацію про результати виконання робіт, компанія-замовник отримує, як від компанії-аутсорсера, так і від кінцевого споживача.

Які можливості відкриває АУТСОРСИНГ?

 1. Замовник може зосередитися на основних для бізнесу функціях.
 2. Займатися довгостроковим плануванням.
 3. Вивчати нові технології, нові тенденції на ринку.
 4. Скоротити витрати на оплату праці персоналу, обладнання робочих місць, соціальні виплати і тд.
 5. Оптимізувати оподаткування (оплата послуг компанії-аутсорсера відносяться до валових витрат).
 6. Займатися улюбленою справою і залишатися собою.

Економічну вигоду підрахуйте самі:

ФОП тієї чи іншої служби + витрати на обладнання робочих місць + правове та інформаційне забезпечення + оренда приміщення + оподаткування + витрати власного часу на організацію роботи

Недавні записи

Архів