Що таке ІТ-аутсорсинг?

Говорячи енциклопедичною мовою аутсорсинг – це організаційне рішення, передача сторонньому підряднику деяких бізнес-функцій або частин бізнес-процесу підприємства.

Сама суть аутсорсингу полягає в розподілі функцій бізнес-системи у відповідності з принципом “залишаю собі лише те, що можу робити краще, ніж інші; передаю зовнішньому виконавцеві те, що він робить краще за інших”.

Є декілька причин, через які компанії використовують аутсорсинг:

 • зростаюче ускладнення бізнес-процесів;
 • прагнення отримати максимальну якість виконання бізнес-функцій, скоротивши при цьому власні витрати;
 • можливість звільнити ресурси та зосередитися на основній діяльності компанії.

ІТ-аутсорсинг – це передача частково або повністю функцій, що пов’язані з інформаційними технологіями, спеціалізованій компанії, а саме:

 • повне сервісно-технічне обслуговування ІТ-інфраструктури (обчислювальної техніки, мережевого обладнання, оргтехніки, мініАТС тощо);
 • проектування та розробка автоматизованих бізнес-систем з подальшим постійним вдосконаленням та обслуговуванням (наприклад, впровадження інформаційних баз даних, систем управління та обліку, впровадження новітніх технологій в ІТ-інфраструктуру);
 • створення, обслуговування та підтримка web-серверів;
 • управління інформаційними системами.

ІТ-аутсорсинг можна поділити на три типи:

 • професійний (аутсорсер має спеціалістів вищого професійного рівня, ніж наявні у Вас);
 • виробничо-технологічний (аутсорсер має необхідні потужності, як апаратні так і професійні);
 • фінансово-адміністративний (аутсорсер може керувати деякими проектами для прискорення їх виконання та зниження собівартості).

Переваги ІТ-аутсорсингу:

 • Зниження собівартості функцій, що передаються ІТ-аутсорсеру.
 • Оплата послуг аутсорсера у 3-4 рази нижча за штатну оплату праці професійного системного адміністратора.
 • Підвищення якості та надійності виконання переданих на аутсорсинг функцій.

Аутсорсер та його фахівці мають великий досвід. Важко знайти такого системного адміністратора, який би відмінно орієнтувався у всіх тонкощах налаштування комп’ютерів та серверів та одночасно був би здатний здійснити ремонт апаратної частини, прокласти мережу, налаштувати офісну міні-АТС, заправити картридж для принтера, розібратися в бухгалтерських програмах, різноманітних інтернет-технологіях тощо. У аутсорсера працюють фахівці з різними спеціалізаціями, відповідно проблема у будь-якій галузі ІТ буде вирішена колегіально, швидко та якісно.

Відсутність необхідності розширення штату компанії у галузі, в якій працює аутсорсер.

Аутсорсер має достатню кількість кадрових ресурсів для повного забезпечення Ваших вимог та потреб.

Скорочення поточних видатків, пов’язаних з функцією, яку виконує аутсорсер.

Оскільки відпадає потреба організовувати окремі робочі місця для сфери ІТ, то має місце економія як на фізичних аксесуарах робочих місць ІТ-фахівців (стіл, комп’ютер, канцтовари тощо), так і на фонді оплати праці, оскільки відпадає потреба у відрахуваннях з фонду оплати праці ІТ-фахівцям.

Таким чином, ІТ-аутсорсинг дозволяє компанії-замовнику зменшити витрати на інформаційні технології та концентрувати наявні ресурси на забезпечення основних бізнес-процесів.

Недавні записи

Архів