Які є рівні зрілості ІТ-інфраструктури?

На думку аналітиків, у типовому випадку більше 70% ІТ-бюджету витрачається на підтримку інфраструктури – серверів, операційних систем, накопичувачі та мережі. До цієї суми треба ще додати витрати на модернізацію та управління настільними комп’ютерами і мобільними пристроями.

Багато організацій, усвідомлюючи, наскільки важливо оптимізувати ІТ-інфраструктуру та зробити її ефективною з економічної точки зору, намагалися раціоналізувати свої інфраструктури за рахунок консолідації центрів обробки даних, стандартизації настільних комп’ютерів, впровадження передового досвіду експлуатації інформаційних технологій і т. д. Взяті окремо, ці ініціативи не дають довготривалого ефекту. Щоб його досягти, потрібно добре уявляти рівень зрілості ІТ-інфраструктури та її взаємозв’язок з потребами та загальною стратегією бізнесу.

Модель оптимізації інфраструктури (Infrastructure Optimization Model) від Microsoft допомагає організаціям зрозуміти і згодом поліпшити стан ІТ-інфраструктури, а також отримати уявлення про те, яких витрат вона вимагає, який рівень її безпеки та гнучкості в експлуатації. Радикальної економії можна домогтися за рахунок переходу від некерованого середовища до динамічною. Ступінь безпеки підвищується з висотою вразливості при базовому (Basic) рівні зрілості ІТ-інфраструктури до проактивного протидії загрозам при більш високих рівнях зрілості. Аналогічно удосконалюється управління ІТ-інфраструктурою: необхідні операції виконуються не вручну, а з високим ступенем автоматизації і не у відповідь на проблеми, котрі з’явились, а з роботою на випередження, щоб такі проблеми взагалі не виникали. Microsoft та її партнери можуть надати технології, процеси та процедури, які допомагають оптимізувати інфраструктуру. Здатність організації-замовника ефективно використовувати нові технології для збільшення своїх доходів і гнучкості в бізнесі помітно зростає у міру переходу від базового рівня зрілості ІТ-інфраструктури до динамічного (Dynamic), який відкриває нові можливості бізнесу.

Працюючи з Microsoft і використовуючи модель оптимізації, замовник може швидко зрозуміти стратегічну вигоду і переваги для бізнесу від переходу з «базового» рівня зрілості ІТ-інфраструктури (при якому вона зазвичай вважається основною статтею витрат) до більш динамічному, де її цінність для бізнесу чітко зрозуміла та ІТ-інфраструктура розглядається як стратегічний актив, що сприяє ефективному веденню бізнесу.

Модель оптимізації інфраструктури створена Microsoft з використанням передового досвіду, накопиченого як індустрією, так і самої Microsoft. Вона заснована на моделі зрілості інфраструктури (Infrastructure Maturity Model] від Gartner і моделі зрілості архітектури (Architecture Maturity Model) від MIT. Головна мета, яка стояла перед Microsoft при розробці моделі оптимізації інфраструктури, полягала в тому, щоб знайти простий і гнучкий спосіб застосування цих моделей , який можна було б легко задіяти в якості еталонного тесту для визначення технічних можливостей інфраструктури та її цінності для бізнесу.

Перший крок у застосуванні цієї моделі на практиці – оцінка рівня зрілості ІТ-інфраструктури організації в термінах даної моделі, а наступний – планування шляху розвитку інфраструктури для досягнення потрібного рівня її зрілості.

ІТ-інфраструктура базового рівня зрілості характеризується наявністю великої кількості процесів, які виконуються вручну, мінімальної централізацією управління, відсутністю (або непродуманістю) стандартів і політик безпеки, резервного копіювання, керування образами систем, а також недотриманням інших стандартів ІТ. В організації немає чіткого розуміння деталей існуючої інфраструктури і знання того, яка тактика її модернізації дасть найбільший ефект.

Працездатність програм і служб в цілому невідома через відсутність відповідних інструментів і ресурсів. Механізму обміну накопиченими знаннями між відділами немає. Організаціям з базовим рівнем інфраструктури вкрай складно управляти своїми середовищами, їхні витрати на управління персональними комп’ютерами та серверами надзвичайно високі, вони легко вразливі перед будь-якими загрозами безпеки, а бізнес отримує від ІТ дуже малу вигоду. Будь-які оновлення чи розгортання нових програм / служб вимагають великих зусиль і витрат.

Організації з базовим рівнем зрілості інфраструктури отримують значний виграш при переході на стандартизований рівень (Standardized), радикально зменшуючи витрати за рахунок:

  1. розробки стандартів і політик, а також стратегії їх застосування;
  2. зниження ризиків, пов’язаних з безпекою, за рахунок створення ешелонованої оборони (це підхід до забезпечення безпеки на декількох рівнях: по периметру мережі та на рівнях серверів, персональних комп’ютерів і додатків);
  3. автоматизації багатьох ручних і тривало виконуваних операцій;
  4. впровадження передового досвіду (бібліотеки IT Infrastructure Library, SANS та ін.)

В інфраструктурі стандартизованого рівня з’являються чітко визначені точки управління завдяки застосуванню стандартів і політик адміністрування настільних комп’ютерів і серверів, правилам підключення машин до мережі, управління ресурсами на основі Active Directory, політикам безпеки та управління доступом. Організації з інфраструктурою рівня Standardized ефективно використовують переваги базових стандартів і політик, але все ще реагують на проблеми, тільки коли вони вже явно проявилися. Оновлення чи розгортання нових програм / служб вимагають звичайно помірних зусиль і витрат (витрати іноді можуть бути як і раніше досить високими). Проте в таких організаціях вже є досить виразна база інвентарної інформації про апаратно-програмному забезпеченні, і вони починають керувати ліцензіями. Захист від зовнішніх загроз посилюється завдяки блокуванню периметра мережі, але внутрішня безпека поки залишає бажати кращого.

Організації зі стандартизованим рівнем інфраструктури виграють від переходу на раціоналізовані рівень, отримуючи набагато більший контроль над інфраструктурою, а також політики та процеси для попереджувального реагування на різні ситуації – від зміни ринкової кон’юнктури до стихійних лих.

На цьому рівні зрілості ІТ-інфраструктури підприємства витрати на управління настільними комп’ютерами та серверами зводяться до мінімуму, а процеси і політики починають відігравати важливу роль у підтримці і розширенні бізнесу. У захисті основна увага приділяється профілактичним заходам, і на будь-які загрози безпеці організація реагує швидко й передбачувано.

Застосування розгортання за принципом «Zero touch» (повністю автоматизоване розгортання, з мінімальною участю операторів) мінімізує витрати, час установки оновлень і вірогідність технічних проблем. Кількість образів систем (images) мінімальна, і процес управління настільними комп’ютерами вимагає зовсім невеликих зусиль. В організації створена база даних з вичерпною інформацією про апаратно-програмному забезпеченні, тому закуповуються лише ті ліцензії та комп’ютери, які дійсно потрібні.

Досягнувши динамічного рівня, ІТ-інфраструктура з раціоналізованим рівнем дає масу переваг: організація стає здатною до впровадження нових або альтернативних технологій, необхідних для вирішення нових бізнес-завдань або цілей, виграш від досягнення яких значно переважує додаткові витрати.

На підприємстві з ІТ-інфраструктурою, що досягла динамічного рівня зрілості, існує повне розуміння стратегічної цінності цієї інфраструктури, яка допомагає ефективно вести бізнес і постійно випереджати конкурентів. Всі витрати під повним контролем, користувачам доступні необхідні в їх роботі дані, на яких би серверах вони не знаходилися, організована ефективна спільна робота на рівні як співробітників, так і відділів, а мобільні користувачі отримують практично той же рівень обслуговування, що і в офісах.

Процеси повністю автоматизовані і часто включені безпосередньо в ІТ-системи, що дозволяє управляти цими системами відповідно до потреб бізнесу. Додаткові інвестиції в технології дають швидку і заздалегідь прораховувати віддачу для бізнесу.

Застосування ПЗ з автоматичним оновленням (self provisioning software) та систем з підтримкою карантину (quarantine-like systems), які гарантують коректне управління оновленнями і відповідність встановленим політикам безпеки, дозволяє організаціям з динамічним рівнем ІТ-інфраструктури автоматизувати процеси, одночасно підвищуючи їх надійність. Це ж сприяє скороченню витрат і збільшенню рівнів обслуговування.

Організації з таким рівнем зрілості ІТ-інфраструктури структур здатні відповідати на будь-які виклики сучасного бізнесу.

Недавні записи

Архів