Послуги

Аутсорсинг побудови та технічної підтримки ІТ-інфраструктури

ІТ-інфраструктура – це апаратні засоби (сервери, робочі станції, тощо), комп’ютерна мережа, програмне забезпечення та корпоративні документи, які забезпечують можливість створення, збереження, обробки, захисту та знищення інформації в межах окремої організації.

Передача побудови та технічної підтримки ІТ-інфраструктури дозволяє досягти суттєвої економії витрат, а також досягнути стандартизованого та вищих рівнів зрілості ІТ-інфраструктури.

Послуга побудови ІТ-інфраструктури передбачає проведення аудиту існуючої ІТ-інфраструктури і розробку та реалізацію рішення, яке враховує всі специфічні моменти діяльності підприємства і включає в себе

 • аудит існуючих мереж, обладнання та програмного забезпечення
 • розробку нової ІТ-інфраструктури з урахуванням вимог інформаційної безпеки, відмовостійкості та вимог Замовника
 • налаштування робочих станцій, серверів, мережевого обладнання та програмних комплексів в рамках нової ІТ-інфраструктури
 • оновлення комплексів захисту інформації, мережевого захисту та резервного копіювання
 • навчання персоналу роботі в умовах нової інфраструктури

Послуга технічної підтримки ІТ-інфраструктури включає в себе

 • постійний моніторинг роботи ІТ-інфраструктури
 • віддалене адміністрування ІТ-інфраструктури
 • постійна інформаційна та технічна підтримка персоналу Замовника у випадку непередбачуваних ситуацій
 • відновлення роботи обладнання після збоїв
 • профілактичне обслуговування обладнання
 • забезпечення резервного копіювання та процедур відновлення інформації

Розмір щомісячної плати за технічну підтримку залежить від кількості автоматизованих робочих місць (серверів), які забезпечуються технічною підтримкою.

Додатково може надаватись послуга ремонту обладнання.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі супроводу ІТ-інфраструктури it-support@cbto.com.ua.

Впровадження та супровід програмного продукту “1С: Предприятие”

Послуга передбачає виконання робіт по впровадженню та супроводу прогорамного продукту “1С: Предприятие” і включає в себе

 • адміністрування програмного продукту
 • налаштування конфігурації програмного продукту
 • встановлення поновлень конфігурації програмного продукту
 • модифікація конфігурації згідно з вимогами Замовника
 • створення додаткових форм звітності згідно з вимогами Замовника
 • навчання персоналу Замовника роботі з програмним продуктом
 • консультування персоналу Замовника з питань використання програмного продукту

Розмір плати за послугу залежить від кількості витрачених годин.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі супроводу “1С: Предприятие” 1c-support@cbto.com.ua.

Аутсорсинг біллінгу з використанням автоматизованої системи “БТО-Біллінг”

Аутсорсинг біллінгу (облік розрахунків зі споживачами за надані послуги) є комплексним рішенням для підприємств – постачальників послуг різних видів (телекомунікаційних, комунальних та ін.), яке передбачає підключення  автоматизованих робочих місць персоналу Замовника до автоматизованої системи “БТО-Біллінг”, розгорнутої на серверному обладнанні нашої компанії.

Послуга біллінгу включає в себе

 • надання в користування програмного забезпечення та серверного комплексу автоматизованої системи розрахунків (біллінгової системи) “БТО-Біллінг” на умовах “24 години на добу, 7 діб на тиждень
 • забезпечення адміністрування програмного забезпечення автоматизованої системи та серверного комплексу
 • забезпечення резервного копіювання та процедур відновлення інформації
 • автоматизована обробка інформації в біллінговій системі
 • обмін інформацією в електроному вигляді з технологічними партнерами Замовника (банками, тощо)
 • формування та друк рахунків до сплати без участі персоналу Замовника
 • консультування персоналу Замовника з питань розрахунків (алгоритми та схеми тарифікації) та з питань користування системою
 • підтримка програмного забезпечення та інформаційної бази даних в актуальному стані відповідно до змін в законодавстві, нормативних документах та бізнес-процесів Замовника

Внесення інформації про існуючих споживачів Замовника та їх стан розрахунків може бути проведено в автоматизованому режимі.

Розмір щомісячної плати за послугу аутсорсингу біллінгу залежить лише від обсягів інформації, яка обробляється в системі (кількості телефонів, підключень до мережі інтернет, лічильників електроенергії чи води, тощо). Плата за програмне забезпечення, інсталяцію системи, підключення до системи, тощо, відсутня.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі супроводу біллінг billing-support@cbto.com.ua.

Надання в користування автоматизованої системи моніторингу та управління рухомими об’єктами “БТО-Трекер”

Послуга передбачає підключення  автоматизованих робочих місць персоналу Замовника до автоматизованої системи “БТО-Трекер”, розгорнутої на серверному обладнанні нашої компанії, та включає в себе

 • надання в користування програмного забезпечення та серверного комплексу автоматизованої системи моніторингу та управління рухомими об’єктами “БТО-Трекер” на умовах “24 години на добу, 7 діб на тиждень
 • забезпечення адміністрування програмного забезпечення автоматизованої системи та серверного комплексу
 • забезпечення резервного копіювання та процедур відновлення інформації
 • консультування персоналу Замовника з питань користування системою
 • підтримка програмного забезпечення та інформаційної бази даних в актуальному стані відповідно до бізнес-процесів Замовника

Для функціонування у складі автоматизованої системи “БТО-Трекер” рухомі об’єкти повинні бути обладнані карп’ютерами, КПК чи смартфонами з GPS давачами та спеціалізованим програмним забезпеченням.

Розмір щомісячної плати за користування залежить лише від кількості об’єктів моніторингу, інформація про які обробляється в системі. Плата за програмне забезпечення, інсталяцію системи, підключення до системи відсутня.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі супроводу системи GPS моніторингу gps-support@cbto.com.ua.

Побудова та технічна підтримка функціонування вузла широкосмугового доступу до Інтернет за технологією ADSL

Послуга побудови вузла широкосмугового доступу до Інтернет за технологією ADSL включає в себе

 • надання пропозицій щодо обладнання вузла доступу згідно вимог Замовника
 • налаштування комутаторів Ethernet
 • налаштуванння мультиплексорів DSLAM
 • інсталяція та налаштування серверів BRAS на базі операційної системи Linux
 • монтаж обладнання в телекомунікаційній шафі
 • навчання персоналу Замовника

Послуга технічної підтримки функціонування обладнання вузла широкосмугового доступу до Інтернет за технологією ADSL передбачає віддалену технічну підтримку мультиплексорів DSLAM, серверів BRAS та комутаторів Ethernet і включає в себе

 • моніторинг роботи обладнання
 • налаштування обладнання відповідно до потреб Замовника
 • резервне копіювання та відновлення налаштувань після збоїв
 • консультування персоналу Замовника щодо використання обладнання

Розмір щомісячної плати за технічну підтримку залежить від ємності (кількості портів) мультиплексорів DSLAM та кількості серверів BRAS.

Більш детальну інформацію можна отримати у відділі підтримки телекомунікаційних мереж net-support@cbto.com.ua.

Недавні записи

Архів